Kačių ♥ sektorių heterochromija iridis, dalis vienu akies rainelės yra skirtingų spalvų …


Kačių ♥ sektorių heterochromija iridis, part of one iris is a different color from its remainderšaltinis iki gollus55